Mészáros
László Képzőművészeti Egyesület

A Mészáros László Képzőművészeti Kör harminchét évvel ezelőtt alakult Budafokon. Ez ma már történelem. Az alapítók látták, hogy egyre több művész és sok művészetet szerető ember él itt a főváros XXII. kerületében,

 

akiknek érdeklődése és befogadói attitűde determinálta a kezdetben formális majd egyre inkább informális művészeti közösség létrejöttét. Az elmúlt három évtizedben az alapító Janzer Frigyes szobrászművész és a kör többi tanára és tagja sok fontos dolgot megélt együtt. A társadalmi változások és a közművelődés valamint a művészet korábbitól eltérő megítélése miatt a kör egy idő után egyesületté szerveződött. De az állandó és az újabb tagokkal és művésztanárokkal azóta is folyamatosan működik az önkormányzat figyelő és értő segítsége mellett.

 

Többek nem kevés munkájával született meg ez az alkotó közösség. A három évtized alatt számtalan élmény, az önkifejezés útkeresése, az alkotás és az önmegvalósítás megismételhetetlen csodája, az értékek iránti elkötelezettség, tisztelet és a közösségi összetartozás öröme volt a csoport összetartó ereje. Tanáraik soha nem alkalmaztak stíluskényszert, mindenki megélhette az alkotás örömét. A műfaji és technikai sokszínűség, az alkotói szabadság csak színesítette a palettát. A műhelyjellegi alkotás, a studiumok és a kortárs vizuális szemlélet jól megfértek egymással a műhelyben, a műteremben és a kollektív kiállításokon. A tanárok az élmények világa és a mialkotás létrejötte közötti utat akarták nyomon követni, és szakavatottan segíteni a belső determináció, a vizuális műveltség és a vizuális látás közötti kapcsolatot.

 

Bebizonyosodott, hogy nem az azonos műfaj, stílus, magatartás, hasonló gondolkozás vagy akár a kortárs szellemiség az, ami az alkotókat közös munkára serkenti, közös kiállításra ösztönzi. Lehet, hogy fontosabb az, hogy kedveljék, becsüljék és vállalni tudják egymást, hogy jól érezzék magukat egymással és egymás mellett a műteremben és a kiállítóteremben. Ennek az eredménye a szűkebb lakóhely, Budafok és a tágabb szakmai közeg (korábban a Magyar Művelődési Intézet és az SZKIOSZ, jelenleg az Országos Képző- és Iparművészeti Tanács, amelynek tagja) folyamatos elismerése, amelyet számos rangos közösségi díj és egyéni díjazás bizonyít.

 

Az elmúlt évtizedekben a művészet szerepe kétségkívül megváltozott. Megszűnt a korábbi éles megkülönböztetés az autodidakta és a hivatásos alkotók között. A nem-hivatásos alkotók nagyobb kiállítási szabadságot és lehetőséget kaptak, de ezzel együtt megnőtt a felelősségük is. Megítélésük szociológiai háttere és a szakmai közvélemény korábbitól eltérő hozzáállása kötelez. Az alkotói szabadság, az önkifejezés ereje és a felkészültség foka lehetővé teszi, hogy bárki előtanulmányaitól és szociológiai státusától függetlenül belső alkotói vágyának megfelelően alkothasson és esztétikai értéket teremthessen. Ami a tárgyat (grafikát, festményt, kerámiát, textilt, szobrot stb.) műtárggyá teszi, az a tehetség, amely önfegyelmet, folyamatos tanulást és munkát, lemondást és olykor kemény erőfeszítést követel.

 

Az alkotó embernek az elmúlt évtizedekben nagyon sok kihívással kellett szembenéznie, minden megváltozott, a művészet megítélése és helyzete is. Megváltozott és felgyorsult az idő és megváltoztak a körülöttünk levő terek is. A tér–idő kontinuitás elméletből gyakorlattá vált, átrajzolódtak az országhatárok és a társadalmi terek határai. Történelmi változások és társadalmi kihívások hosszú sora van mögöttünk, és minden megváltozott körülöttünk és bennünk is.

 

A Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tagjai sok ágon futó, személyes felismeréseken és stílusteremtésen alapuló konkrét létélményt fogadnak el. Gyönyörködtető az a sokféle törekvés, amely az alkotói utakat jellemzi. Jól megfér egymással a természetelvi, ábrázoló–megjelenítő igényű ábrázolási mód és az elvont ábrázolás valamint az időnként tetten érhető experimentális törekvések. A kivételesen szép lírai vallomások akvarellel vagy pasztellel, diófapáccal, a tradicionális olaj táblaképek, olykor fotorealista értékekekkel vagy a geometrikus felületekbe szerkesztett organikus elemekkel és kontrasztban álló részegységeivel fejezi ki az embert és a természethez való viszonyát.

 

Talán az alapító szobrászművésznek köszönhetően a szobrászati anyag egészen különlegesen erős. Kiváló szobrászok nőttek itt fel, akik kőbe, bronzba, fába álmodott plasztikáikkal – a szakmai tudás epikus közlését – a szemünkben valóságos káprázattá változtatják. Szobrászatilag nagyon szépen kidolgozott munkákat, a műfaj harmonikus rendjével és arányaival, akadémikus szemléleti és értéki kisplasztikákat a plasztika szabályainak ismeretével és az éremkészítést mesteri fokon elsajátított és művészeti rangra emelt darabjaival.

 

Ma a textil olyan műtárgyat jelent amelynél a textil anyaga és funkcionális feltételei megváltoztak. A kortárs textil műtárgy, amelynek képzőművészeti vonatkozásai, képzőművészeti értékei vannak. A textil faliképek és a textil térplasztikák megítélése azonos a festményével és a plasztikai ábrázoláséval. Ezek a textilek, amiket a kör tagjai készítenek képzmivészeti erényekkel bíró, gyapjúból készült műtárgyak.

 

A Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tehát teret, időt és lehetőséget teremt tagjainak az alkotáshoz, művésztanárok segítségével képezik magukat és időről időre közös kiállításokon szerepelnek. Az egyesület segít megkeresni azokat a biztosnak tűnő pontokat, amelyek kellenek az alkotáshoz, az eligazodáshoz.

 

Harminc év. Sokaknak egy egész élet. Bízzanak továbbra is az alkotó közösség erejében, tanáraikban, egymásban – csípjék nyakon ezt a gyorsan elfutó időt és tegyenek meg mindent ezekért a szép, értékes és megsemmisíthetetlen pillanatokért.

 

Angyal Mária művészettörténész

 

 

Mészáros László Képzőművész Egyesület | design: Hurton Tamás | telefonszám: 06 30 582 9130

 mindenjog fentartva Mészáros László Képzőművész Egyesület és Hurton Tamás